วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แหล่งรวมความรู้ ข้อสอบ บทความ ที่แจกให้ฟรีๆ (๑)

แหล่งรวมความรู้ ข้อสอบ บทความ ที่แจกให้ฟรีๆ
http://ocw.mit.edu/index.htm

ศาสตร์ต่างๆ เช่น
ชีววิทยา http://www.abinitio.com/index-flash.html
วิทยาศาสตร์สุขภาพ http://ocw.mit.edu/courses/health-sciences-and-technology/
ซึ่งมีรายชื่อวิชาที่เปิดสอน ณ วันนี้ และให้ความรู้ฟรีๆ(เป็นส่วนใหญ่ ไม่หวงวิชา) ดังนี้
HST.021 Musculoskeletal Pathophysiology January IAP 2006


HST.035 Principle and Practice of Human Pathology Spring 2003

HST.071 Human Reproductive Biology Fall 2005

HST.121 Gastroenterology Fall 2005

HST.131 Introduction to Neuroscience Fall 2005

HST.151 Principles of Pharmacology Spring 2005

HST.161 Molecular Biology and Genetics in Modern Medicine Fall 2007

HST.176 Cellular and Molecular Immunology Fall 2005

HST.410J Projects in Microscale Engineering for the Life Sciences Spring 2007

HST.422J A Clinical Approach to the Human Brain Fall 2006

HST.452J Statistical Physics in Biology Spring 2005

HST.502 Survival Skills for Researchers: The Responsible Conduct of Research Spring 2003

HST.502 Biomedical Engineering Seminar Series: Topics in Medical Ethics and Responsible Conduct in Research Fall 2005

HST.508 Genomics and Computational Biology Fall 2002

HST.508 Quantitative Genomics Fall 2005

HST.510 Genomics, Computing, Economics, and Society Fall 2005

HST.512 Genomic Medicine Spring 2004

HST.515J Aerospace Biomedical and Life Support Engineering Spring 2006

HST.522J Biomaterials-Tissue Interactions Fall 2009

HST.523J Cell-Matrix Mechanics Spring 2004

HST.524J Design of Medical Devices and Implants Spring 2006

HST.525J Tumor Pathophysiology and Transport Phenomena Fall 2005

HST.535 Principles and Practice of Tissue Engineering Fall 2004

HST.541J Quantitative Physiology: Cells and Tissues Fall 2004

HST.542J Quantitative Physiology: Organ Transport Systems Spring 2004

HST.544J Fields, Forces, and Flows in Biological Systems (BE.430J) Fall 2004

HST.560J Principles of Radiation Interactions Fall 2004

HST.561J Noninvasive Imaging in Biology and Medicine Fall 2005

HST.569 Biomedical Optics Fall 2006

HST.582J Biomedical Signal and Image Processing Spring 2007

HST.583 Functional Magnetic Resonance Imaging: Data Acquisition and Analysis Fall 2008

HST.584J Magnetic Resonance Analytic, Biochemical, and Imaging Techniques Spring 2006

HST.590 Biomedical Engineering Seminar Series: Topics in Medical Ethics and Responsible Conduct in Research Fall 2005

HST.590 Biomedical Engineering Seminar Series: Developing Professional Skills Fall 2006

HST.710J Speech Communication Spring 2004

HST.712J Laboratory on the Physiology, Acoustics, and Perception of Speech Fall 2005

HST.714J Acoustics of Speech and Hearing Fall 2004

HST.720 Physiology of the Ear Fall 2004

HST.721 The Peripheral Auditory System Fall 2005

HST.722J Brain Mechanisms for Hearing and Speech Fall 2005

HST.723 Neural Coding and Perception of Sound Spring 2005

HST.725 Music Perception and Cognition Spring 2009

HST.727J The Lexicon and Its Features Spring 2007

HST.730 Molecular Biology for the Auditory System Fall 2002

HST.750 Modeling Issues in Speech and Hearing Spring 2006

HST.920J Principles and Practice of Drug Development Fall 2005

HST.921 Information Technology in the Health Care System of the Future Spring 2009

HST.922 Information Technology in the Health Care System of the Future Spring 2009

HST.930J Social Studies of Bioscience and Biotech Fall 2005

HST.935 Narrative Ethics: Literary Texts and Moral Issues in Medicine January IAP 2007

HST.939 Designing and Sustaining Technology Innovation for Global Health Practice Spring 2008

HST.947 Medical Artificial Intelligence Spring 2005

HST.949J Computational Evolutionary Biology Fall 2005

HST.950J Medical Computing Spring 2003

HST.950J Engineering Biomedical Information: From Bioinformatics to Biosurveillance Fall 2005

HST.951J Medical Decision Support Spring 2003

HST.951J Medical Decision Support Fall 2005

HST.952 Computing for Biomedical Scientists Fall 2002

HST.958J Biomedical Information Technology Fall 2008

สนใจดูได้ที่ http://ocw.mit.edu/courses/#health-sciences-and-technology

ไม่มีความคิดเห็น: